Fraktkostnad är 65 SEK. 

PAGE behandlar alla beställningar som gjorts under veckan på söndagar och postar då.

Skrubbsår - Ljungcrantz, Desireé

220,00 krPris

"Skrubbsår" är en genusvetenskaplig avhandling om hur hiv som kronisk sjukdom föreställs och erfars i dagens Sverige. Med fokus på känslor och kroppsligheter analyserar Desireé Ljungcrantz samtida hiv-berättelser i populärkulturen och i djupintervjuer med personer som har hiv. Här undersöks hur en hiv-diagnos öppnar upp särskilda erfarenheter och hur hiv blir påtaglig i en mängd situationer i vardagslivet. Författaren synliggör hur hiv-berättelser berör skam och rädsla, där samhällets föreställningar likt vassa gruskorn skrubbar mot hiv-positiva kroppar, skapar skrubbsår. Känslor såsom stolthet och ilska förekommer också, och utgör strategier - ett slags plåster - för att leva ett liv med hiv. Desireé Ljungcrantz poetiska och autofiktiva skrivande skapar kontinuerligt en närhet till hiv, som inte bara utforskas akademiskt, utan gestaltas. Det bjuder in till att uppleva hur det kan vara att bli med hiv. Desireé Ljungcrantz skriver om, forskar och undervisar i genus- och sexualitetsfrågor, normkritik, litteratur, hälsa och hiv vid Linköpings universitet.